Kvinnojouren Sundsvall erbjuder stöd, rådgivning och skyddsboende till våldsutsatta kvinnor och barn.

Skyddat boende

Vi har plats för sex kvinnor och deras medföljande barn (pojkar/flickor upp till 18 år) i vårt skyddade boende.
sten

Kvinnogruppen

Kvinnogruppen är till för dig som har levt/lever i en våldsutsatt relation. I gruppen samtalar man om det som finns behov av, delar tankar, känslor och erfarenheter. För tillfället har vi ingen aktiv grupp.
Kvinnojouren

Stöd & rådgivning

Vi agerar stöd och kan hjälpa till med rådgivning vid exempelvis kontakt med myndigheter eller advokater.
fist-4117726_1280

Vad är våld?

Osäker på vad som kan betraktas som psykiskt eller fysiskt våld? Här kan du läsa mer.
iphone-642999_640

Chatta med oss

Vår chatt är för tillfället stängd men du är välkommen att kontakta Tjejouren Skogsrå via deras chatt under tiden.
Kvinnor Sundsvall

Bra att veta

Vad ska jag vara uppmärksam på? Hur går en polisanmälan till? Hur kan jag reagera? Här kan du läsa mer.

E-post

info@kvinnojourensundsvall.se

Öppettider

Dygnet runt, alla dagar

Telefonnummer

060-12 69 90

Vill du kontakta oss? Klicka på knappen!

Tack!

Tack för er gåva

Våld i nära relationer

Utsatt för våld?

Är du utsatt för våld av en partner eller anhörig?
Upplever du hot och förtryck i en relation?
Har du blivit utsatt för sexuellt våld?

Kvinnojouren Sundsvall erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor.
Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

Vi har skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn.