Kvinnojouren Sundsvall erbjuder stöd, rådgivning och skyddsboende till våldsutsatta kvinnor och barn.

Skyddat boende

Vi har plats för sex kvinnor och deras medföljande barn (pojkar/flickor upp till 18 år) i vårt skyddade boende.

Kvinnogruppen

I samverkan med socialtjänsten finns möjlighet att delta i vår grupp för våldsutsatta kvinnor.

Stöd & rådgivning

Vi agerar stöd och kan hjälpa till med rådgivning vid exempelvis kontakt med myndigheter eller advokater.

Vad är våld?

Osäker på vad som kan betraktas som psykiskt eller fysiskt våld? här kan du läsa mer.

Chatta med oss

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss? Öppet Onsdag 13:00 – 15:00

Bra att veta

Vad ska jag vara uppmärksam på? hur går en polisanmälan till? hur kan jag reagera? här kan du läsa mer.

E-post

info@kvinnojourensundsvall.se

Öppettider

Dygnet runt, alla dagar

Telefonnummer

060-12 69 90

Vill du kontakta oss? Klicka på knappen!

Tack!

Tack för er gåva

Våld i nära relationer

Utsatt för våld?

Är du utsatt för våld av en partner eller anhörig?
Upplever du hot och förtryck i en relation?
Har du blivit utsatt för sexuellt våld?

Kvinnojouren Sundsvall erbjuder professionellt stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor.
Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

Vi har skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn.

 

WordPress Theme built by Shufflehound. 2020 © Kvinnojouren Sundsvall – skapad med ♥ av William Tynér