Kvinnojouren Sundsvall

060-126990 – dygnet runt

Stöd och rådgivning

Samtal:
1. När du kommer till det skyddade boendet har du ett så kallat inskrivningssamtal med en av våra anställda. Samtalet görs för att jouren ska lära känna dig, få information som t.ex. allergier och hälsotillstånd och få veta vad du vill ha stöttning i. Du får dessutom veta hur boendet går till, vad du kan få hjälp med och vad jouren kan göra för dina barn.
2. Du kan när som helst under tiden du bor på jouren ha samtal med de anställda. Du ber om dom själv och samtalen sker där du känner dig mest bekväm.
3. När det är dags att flytta ut från det skyddade boendet kommer det bokas in ett utskrivningssamtal. På utskrivningssamtalet går vi igenom hur du mår, vart du står i livet, vilka myndigheter som du har fortsatt kontakt med osv.

Stöd vid myndighetskontakter:
Kvinnogemenskap följer alltid med (om kvinnan själv vill) till möten med Migrationsverket, Socialtjänsten, Banken, Polisen, vårdcentralen, osv. Detta för att stötta i kontakten och ge kvinnan en trygghet i att hon inte är ensam.

Beredskapsjouren
Är en resurs som finns för alla kvinnor i Sverige som söker stöttning. Telefonen är på då kontoret har stängt (kl. 16.30–08.00) och bemannas av utbildade volontärer.

Maila oss

Om du behöver stöd och inte vill kontakta oss genom telefon så maila oss gärna!

Här kan även vanlig frågor ställas som hur vi arbetar och annat.

Ring oss nu

060-126990
(dygnet runt)