Vad är våld

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Reaktioner på våld

Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt och kan reagera olika på likartade händelser. Somliga reagerar omedelbart. För andra kan reaktionen dröja, till och med flera år. Om du är oroad över dina egna eller dina anhörigas reaktioner ska du komma ihåg att det är normalt att reagera på svåra situationer.

Exempel på reaktioner

Magproblem, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg- eller nacksmärtor, utmattning.

Sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, kontrollförlust, isoleringskänsla, rädsla för fortsatt våld, förstumning, vanmakt, hjälplöshet, hopplöshet eller kraftlöshet, förtvivlan.

Tillitsförlust, ändringar i sexuell aktivitet, generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingsskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ensamhetskänsla.

Minnesstörningar, förvirring, störd tidsuppfattning, koncentrationssvårigheter, svårt att fatta beslut, självmordstankar, händelsen spelas upp inom en gång på gång, minnesblixtar.

Drogmissbruk, isolering, otålighet, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, splittra dagliga aktiviteter, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat.

Viktiga länkar

Det är inte bara vi på kvinnojouren du kan vända dig till. Här har vi samlat andra behjälpliga instanser som du kan kontakta.

Vad är våld?

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära relation hade 85 procent riktats från en man mot en kvinna, enligt en sammanställning av Brottsförebyggande rådet 2009. Det förekommer också att kvinnor utsätter män för våld i heterosexuella relationer, liksom att våld förekommer i hbtq-relationer.

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Informationen uppdateras..

Varningssignaler

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, sexualiserat, materiellt, ekonomiskt och inte minst psykiskt. Här har vi samlat några varningssignaler som du bör vara uppmärksam på.

Är angelägen att snabbt etablera en fast relation

Är svartsjuk och kontrollerande mot dig på olika sätt

Har orealistiska förväntningar på dig och ert förhållande

Isolerar dig från dina vänner och din familj

Skyller på andra för sina egna problem

Skriker och kallar dig för nedsättande ord

Har plötsliga humörsvängningar

Har utsatt andra eller har själv blivit utsatt för våld tidigare eller i sin barndom

Hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till andra, till exempel din familj, kolleger, eller vänner

WordPress Theme built by Shufflehound. 2020 © Kvinnojouren Sundsvall – skapad med ♥ av William Tynér