GDPR-Policy

Här kommer lite information om GDPR som är viktigt att du tar del av.

GDPR är en förkortning på den nya lagen- EU:s dataskyddsförordning- som är till för att skydda dina personuppgifter samt säkra att de hanteras och förvaras tryggt och säkert och inte är åtkomliga av andra än behöriga.

1. Camilla och Charlotta (anställda) är personuppgiftsansvariga när det gäller information om medlemmar. Medlemsregistret är tillgängligt för styrelsen samt oss anställda på kvinnojouren.

2. Vi behandlar följande personuppgifter:

– Namn – E-post – Adress – Telefonnummer – Datum 

3. Syftet med personuppgifterna:

 – Namn registreras för att veta vem personen är.

 – E-post registreras för att kunna bjuda in till medlemsmöten, årsmöte, föreläsningar osv. (information till medlemmarna sker digitalt.)

Adress registreras för att en gång/år sker ett utskick gällande inbetalning för årets medlemsavgift. Är du aktiv jourkvinna och vill ha tillgång till ROKS papperstidning Kvinnotryck behöver ROKS få ta del av namn samt adress.

 – Telefonnummer registreras för att snabbt och enkelt kunna nå en eller flera medlemmar vid    t. ex inställt medlemsmöte.

 – Datum för inbetalning av medlemsavgift registreras för att vi ska ha koll på om och när en medlem har betalat in avgiften.

 4. Ingen annan än personerna under punkt 1 får ta del av medlemsregistret. Du får tillgång till dina egna uppgifter.

 5. Uppgifterna sparas ett år i taget på en molntjänst samt en papperskopia som förvaras inlåst i ett dokumentskåp. Därefter raderas all info och endast antalet medlemmar kvarstår för att skrivas in i föreningens verksamhetsberättelse. Detta för att föra statistik över antalet medlemmar under tidigare år.

 6. Om en medlem väljer att avsluta sitt medlemskap raderas uppgifterna direkt. 

Vi hoppas att vi inte glömt något och om ni har några frågor eller funderingar så kontakta oss på denna mail: info@kvinnojourensundsvall.se eller ring oss på 060-12 69 90.

Mer om GDPR kan ni läsa här —> https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen

Med vänlig hälsning Camilla och Charlotta